Dansknytis på SLOTTSSKOLAN den 21 september

2019-09-15

Äntligen startar Eskils Gille danserna, nu på Slottsskolan!
Vi ser verkligen fram emot att få träffa er, dansa, äta lite medhavd mat och naturligtvis umgås på ett trevligt sätt!
Glädjande nog har medlemsantalet minskat marginellt och ekonomin är stabil. Några medlemmar har lämnat oss,men vi har också fått in några nya! Medlemsantalet är 174.
Vi kan med största säkerhet genomföra vinterns dansprogram enligt plan!
Vi ses på Slottsskolan på lördag!
Hans Lindberg
Ordf.