Höstens program

2020-05-28

Kära Dansvänner!
Coronaviruet håller oss fortfarande i ett järngrepp!
Vi har fått ställa in danser i vår och visst finns risken att viruset påverkar oss även i höst!
Många av oss medlemmar är 70+ och i riskgruppen så vi måste känna oss säkra och trygga innan vi drar igång danserna igen!
Definitivt beslut om höstens program tar vi vid styrelsemöte den 20 augusti 2020.
Tills vidare gäller följande plan för hösten:
- Golftävling i augusti, genomförs som planerat
- Danskryssning i augusti, INSTÄLLD
- Höstens danser 26 september, 31 oktober, 28 november och nyår, definitivt beslut vid styrelsemöte den 20 augusti.
Medlemsavgifter
Många har betalat in årets medlemsavgift, dock inte alla.
Vi har full förståelse för om ni under rådande omständigheter är osäkra på hur och om våra dansaktiviteter kan fortsätta och därför inte vill betala avgiften nu.
Som en kompensation för den struliga och jobbiga tiden i år har styrelsen därför beslutat att årets medlemsavgift ska gälla även för nästkommande år, 2021!
Vi vore tacksamma om du som inte betalat medlemsavgiften ändå gör det så snart som möjligt.
Om du redan nu vet att du inte vill fortsätta som medlem så är det bra om du meddelar oss snarast!
Medlemsavgiften om 200 kr/person betalas in till Eskils Gille, BG 544-1993.
I år tar vi inte bort någon från medlemsregistret om du inte uttryckligen begär det!
Förhoppningsvis vill ni alla fortsätta att dansa och umgås med oss så snart pandemin lägger sig!
Ta väl hand om er och er hälsa!
Glad sommar!
Hälsningar från styrelsen