Vad händer år 2021?

2021-02-22

Hej kära dans vänner!
Håll i, håll ut och ta vara på varandra!
Ja, så lär vi nog få leva i ytterligare ett antal månader!
Förhoppningsvis har vi blivit vaccinerade innan sommaren så att vi åter kan börja leva ett någorlunda normalt liv!

Styrelsen träffades onsdagen den 17:e februari för att bl.a. diskutera situationen och planera årets aktiviteter.
Det blir naturligtvis inga dansaktiviteter före sommaren, men vi hoppas kunna smyga igång verksamheten till hösten
med golftävling och en danskryssning innan de månatliga dansknytisarna kör igång!

Årsmöte
Årsmötet som normalt brukar hållas i februari flyttas fram till första danstillfället i höst, preliminärt i september.
Alla nuvarande styrelsemedlemmar sitter kvar i sina roller fram till årsmötet.

Styrelsen är överens om följande preliminära plan:
Augusti Danskryssning
Golftävling
25 september Dansknytis
30 oktober Dansknytis
27 november Dansknytis
Nyårsafton Nyårsbal

Medlemsavgifter:
124 personer har betalt medlemsavgiften för 2020. Några få utträden har anmälts.
Beslutades att:
- De som betalt medlemsavgiften för 2020 får ytterligare ett
avgiftsfritt år, dvs avgiften gäller för 2020-2022.
- De som vill fortsätta att vara medlemmar men inte betalt
avgiften för 2020, kan genom att betala medlemsavgiften
för 2021 nu få gratis medlemskap även 2022.
Dvs, de som betalat medlemsavgiften för 2020 eller 2021
får gratis medlemskap även 2022.
- Medlemsavgiften om 200 kr/person betalas till Eskils Gille
Bankgiro: 544-1993, ange namn på betalare

Lokalfrågan.
Inget nytt att rapportera. Tills vidare gäller Finska Föreningen, men vi letar efter en bättre lokal.

Ekonomi.
Föreningen har stabil ekonomi vilket innebär att vi är väl förberedda för en nystart i höst.
Av solidariska skäl har styrelsen ej tagit ut något styrelsearvode för 2020.

Jag hoppas verkligen att situationen har förändrats till i höst så att vi kan träffas, umgås och dansa igen!

Ta hand om er!

Med vänlig hälsning

Hans Lindberg
Ordf Eskils Gille

Ärlavägen 24
633 69 Skogstorp
Tel: 070-689 2744
www.eskils.gille.se