ÅRSMÖTE fredagen den 17:e februari kl 18.00

2023-01-24

Välkomna till ÅRSMÖTE och efterföljande dansknytis med Eskils Gille fredagen
den 17 februari 2023 kl 18.00.
Lokal: Finska Föreningen, Lagerkvistgatan 2

De medlemmar som har valt att lämna föreningen from 2023 är naturligtvis välkomna att delta på årsmötet och dansen.

HOLENS orkester spelar härlig dansmusik.

Vi står inför många utmaningar i föreningen Eskils Gille!
? Stort antal medlemmar lämnar föreningen
? Markant vikande antal deltagare på våra danser
? Flera styrelsemedlemmar ställer sina platser till förfogande
? Valberedningen kan inte hitta ersättare för de avgående styrelsemedlemmarna
? Finska Föreningens lokal är för liten och inte tillgänglig på de tider vi vill boka den.

Har ni konstruktiva förslag på hur vi ska möta ovanstående utmaningar?
Hör i så fall av er till någon i styrelsen eller valberedningen och
kom till årsmötet för att påverka Eskils Gilles framtid!

Vi hoppas naturligtvis att ni vill träffas, dansa och umgås i glada vänners lag med oss på Eskils Gille även i fortsättningen!

Anmäl er senast 13 februari 2023, gärna vila mail till:

Annica Gustafsson te:l 070-3245607 annicae.gustafsson@hotmail.se
Ted Andersson tel: 073-7535457 tedchander@telia.com

VARMT VÄLKOMNA!