Planerade Dansträffar/AktiviteterÅr 2023
--------------------------------------------------------------------------------
Lördag 7:e Januari                   Dansknytis med GIDEONS
Fredag 17:e Februari               Årsmöte och dansknytis med
                                                 HOLENS
Fredag 31:a Mars                      Medlemsmöte och dansknytis 
                                                 med HOLENS
Maj                                            Danskryssning till Åland
Slutet av augusti                      Årets Gillemästare i Golf
September                                Dansknytis
Oktober                                    Dansknytis
November                                 Dansknytis
Januari 2024                             80-års JUBILEUM