Planerade Dansträffar/AktiviteterÅr 2022
----------------------------------------------------------------------------

Slutet av augusti         Årets Gillemästare i Golf
24:e sept                     Årsmöte och Dansknytis med Edwings
29:e oktober               Dansknytis med Holens
26:e november            Dansknytis med Rytterströms
Nyårsafton                  Nyårsbal med Gideons